SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Ochrana osobních údajů, GDPR – obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů)

Odesláním závazné přihlášky na webové stránce https://vycvikkoucovani.mkpsychology.cz/prihlaska/ souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů, a to zejména:

  • jména a příjmení
  • datumu narození
  • kontaktních údajů: telefon, e-mail
  • fakturační adresy

případně další možnosti, na základě kterých mohu být kontaktován společností MK Psychology, s. r. o. (a to jak ze strany lektorů společnosti MK Psychology, tak osobami pověřenými, zejména panem Michalem Doskočilem, který je organizačním garantem MK Psychology z e-mailu info@mkpsychology.cz).

Tento souhlas poskytuji po celou dobu, kdy se budu účastnit kurzu vzdělávání a na dobu 5 let od ukončení kurzu, kdy po uplynutí této doby budou záznamy zničeny.

Současně souhlasím, že i po uplynutí výše uvedené 5leté lhůty může užívat společnost MK Psychology, s. r. o. mé kontaktní údaje, jako je telefon, e-mail apod., ke kterým jsem dal(a) souhlas s využíváním, a to do té doby, dokud tento souhlas neodvolám. Odvolání souhlasu lze učinit elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu společnosti: info@mkpsychology.cz.

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou důležité pro řádnou dokumentaci průběhu mého vzdělávání a platnost vydaného osvědčení.