Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
+420 735 123 403
info@mkpsychology.cz

Profil absolventa

MK Psychology, s. r. o.

Created with Sketch.
  • Tvorba identity kouče.
  • Naučit se efektivně používat psychodynamickou práci a transakční analýzu při práci s klientem v koučování.
  • Nalezení vlastního stylu koučování.
  • Seznámit se s dalšími metodami a technikami užitečnými v procesu koučování.
  • Pochopení osobnosti, motivace, silných a rozvojových stránek jak u sebe, tak u klienta.

Jaké jsou cíle našeho Výcviku?

Certifikovaný kouč umí aplikovat teoretické a praktické znalosti v pozici externího, ale i interního kouče. Díky tomu je schopen vést samostatná individuální sezení anebo pracovat s celou skupinou.

Důležitá je práce s vlastním referenčním rámcem každého účastníka tak, aby každý účastník dokázal prakticky využívat představené teoretické modely v kontextu své osobnosti, silných stránek a současně při vědomí svých limitů a potřeb dalšího rozvoje.

Primárním rozvojovým cílem je získání kompetencí v oblasti psychodynamického koučování.

Vaše kompetence kouče budou prokazatelné na základě schopnosti praktické aplikace dále vyjmenovaných modelů a teoretických konceptů. Konkrétní oblasti a témata naleznete v podrobném sylabu výcviku

Současně se budete moci prokázat celostátním Osvědčením o čisté rekvalifikaci na pracovní pozici kouč.