Primárním rozvojovým cílem je získání kompetencí v oblasti psychodynamického koučování. Kompetence budou prokazatelné na základě schopnosti praktické aplikace dále vyjmenovaných modelů a teoretických konceptů.

Certifikovaný kouč umí aplikovat teoretické a praktické znalosti v pozici externího, ale i interního kouče. Díky tomu je schopen vést samostatná individuální sezení anebo pracovat s celou skupinou. Důležitá je práce s vlastním referenčním rámcem každého účastníka tak, aby každý účastník dokázal prakticky využívat představené teoretické modely v kontextu své osobnosti, silných stránek a současně při vědomí svých limitů a potřeb dalšího rozvoje.

  • Model egostavů
  • Model komunikace
  • Teorie Driverů
  • Model rolí
  • Model životních pozic
  • Systemický přístup
  • GROW model