+420 797 647 398
info@mkpsychology.cz

Profil absolventa

MK Psychology, s. r. o.

Created with Sketch.

Tvorba identity kouče.

Naučit se efektivně používat psychodynamickou práci a transakční analýzu při práci s klientem v koučování.

Nalezení vlastního stylu koučování.

Seznámit se s dalšími metodami a technikami užitečnými v procesu koučování.

Pochopení osobnosti, motivace, silných a rozvojových stránek jak u sebe, tak u klienta.

Jaké jsou cíle

našeho výcviku?

Primárním rozvojovým cílem je získání kompetencí v oblasti psychodynamického koučování.

Vaše kompetence kouče budou prokazatelné na základě schopnosti praktické aplikace dále vyjmenovaných modelů a teoretických konceptů.

Současně se budete moci prokázat celostátním Osvědčením o čisté rekvalifikaci na pracovní pozici kouč.


Certifikovaný kouč
umí aplikovat teoretické a praktické znalosti v pozici externího, ale i interního kouče. Díky tomu je schopen vést samostatná individuální sezení anebo pracovat s celou skupinou.

Důležitá je práce s vlastním referenčním rámcem každého účastníka tak, aby každý účastník dokázal prakticky využívat představené teoretické modely v kontextu své osobnosti, silných stránek a současně při vědomí svých limitů a potřeb dalšího rozvoje.

  • Model egostavů
  • Model komunikace
  • Teorie Driverů
  • Model rolí
  • Model životních pozic
  • Systemický přístup
  • GROW model