Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
+420 735 123 403
info@mkpsychology.cz

Co je koučování?

MK Psychology, s. r. o.

Created with Sketch.

Co je koučování?

Koučink nebo koučování je často užívaný termín. Bez ohledu na to, jestli jste úředník, obchodník, sportovec nebo IT specialista, určitě jste tento výraz slyšeli. Pro některé osoby je výraz koučování téměř totožné s termínem osobní rozvoj.

Co však skutečně znamená výraz koučování? Jak je tento termín užíván odborníky na dané téma, jako jsou psychologové či samotní koučové? Pojďme se na koučování blíže podívat a seznámit se s ním.

Koučování přináší výsledky zejména proto, že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah, v němž je kouč koučovanému oporou, a používá specifické prostředky a styl komunikaci. Koučovaný sám, s pomocí kouče, zjišťuje fakta o skutečnosti a uvědomuje si realitu takovou, jaká je. Prvořadý je samozřejmě cíl, kterým je lepší výkon. To, co nás zajímá, je, jak tohoto cíle nejlépe dosáhnout.”

– Sir John Whitmore

Koučink

Toto není sir John Whitmore, ale garant Výcviku v psychodynamickém koučování, Mgr. Martin Kosek. 🙂

K čemu a pro koho je koučink vhodný?

Koučování, jako metoda vedení, je vhodné pro každého, kdo chce osobnostně růst a snadněji dosahovat vytyčených cílů, ať už v osobním, tak v profesním životě. Využít služby kouče se všeobecně doporučuje v případech, kdy již ve svém oboru máte zkušenosti a víte, jaká témata chcete s koučem řešit.

Existuje více cílových skupin, pro které jsou metody koučování vhodné. Jako příklad můžeme uvést obchodníky, manažery, ředitele společností nebo sportovce. Další cílovou skupinou mohou být specialisté v oblasti IT, marketingu, personalisté, lektoři a školitelé. Do koučování ale mohou docházet i příslušníci tzv. nových skupin – freelanceři a influenceři. Tyto skupiny mají společné rysy a v dosahování jejich nesnadných cílů, chtějí být pravidelně konfrontováni, udržováni a povzbuzováni.

Nejdříve je třeba se rozhodnout o jaký typ koučování máte zájem. Většinou se používá v oblasti businessu. Zde se můžeme setkat s těmito typy: leadership coaching (koučink vedení), executive coaching (koučink pro výkonné manažery) či performance coaching (výkonnostní koučování). Právě výkonnostní koučování je vhodné pro specialisty, které jsme popsali výše. Také se můžete setkat s výrazem life coaching (životní koučink), kam chodí lidé řešit spíše svá osobní než pracovní témata.

Koučink v našem pojetí je však primárně zaměřen na oblast businessu, tzn. zaměření se na profesionální a organizační role koučovaného. Osobní témata jsou z našeho pohledu vhodná pro psychologické či terapeutické poradenství (counselling).

Jak začít?

Kde hledat kouče?

Může se zdát, že koučů je v dnešní době nepřeberné množství. Těch kvalitních už ale tolik není. Není tedy od věci si zjistit, jaké má kouč zkušenosti, kolik a jaké výcviky absolvoval a kolik hodin již ve své praxi odkoučoval. Doporučujeme se zeptat známých, jestli již služby některého kouče nevyužívají a požádat je o jejich postřehy a doporučení.

Pokud kontakt od známého nemáte, lze kouče najít i na internetu. Dejte si ale pozor na jeho kvalitu! Je užitečné se ptát na to, jak kouč často využívá odborných supervizí. Věříme, že každý profesionál by si měl nechat svoji práci pravidelně supervidovat a konzultovat se starším a zkušenějším kolegou. Důkladně si prověřte jeho zkušenosti a recenze na jeho koučovací výcviky a koučování samotné.

Koučování se skládá z několika jednotlivých setkání s koučem. Tato setkání trvají obvykle 60 nebo 90 minut, záleží na individuální domluvě a potřebách koučovaného. Nemusíte mít strach, že by se informace, které kouči během procesu poskytnete, dozvěděl někdo jiný. Kouč je vázán mlčenlivostí, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, etickým kodexem koučů a všechna vaše setkání jsou naprosto důvěrná.

Vzájemná spolupráce je založena na kontraktu, tj. na vzájemné dohodě mezi koučem a koučovaným, eventuálně třetí stranou v případě vícestranného kontraktu. Obecně platí, že koučovaný se musí sám chtít zapojit do rozhovoru a aktivně spolupracovat s koučem. Kouč se může snažit sebevíc, ale sám vás bez vašeho aktivního přístupu nedokáže nikam posunout.

Ze začátku procesu se probírají témata, na kterých chce koučovaný pracovat. K daným tématům se určí cíle, které nejlépe splňují podmínku SMART. Jedná se o zkratku S – specific, M – measurable, A – attainable, R – relevant, T – time based, tedy specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově omezené.

Jaký je průběh koučování?

Kolik stojí koučování?

Ceny za tuto službu se pohybují přibližně od 1.500,- až po 10.000,- Kč za hodinu dle zkušeností a vzdělání kouče. Avšak běžná cena na českém trhu je okolo 3.500,- Kč za jednu hodinu.

Na trhu také existuje celá řada možností, jak se stát koučem. Pokud by Vás koučování zajímalo natolik, že byste rádi absolvovali Výcvik v koučování, můžete touto dovedností pomáhat k lepším výsledkům členům ve Vašem týmu nebo lidem ve Vašem okolí.

Koučování považujeme za účinný strategický nástroj, nástroj efektivního vedení a vzdělávání. Zejména pro manažery dnešní doby je koučování vhodnou cestou k jedinečnému seberozvoji, kdy se styl vedení založený na přikazování a kontrole dostává do ústraní.