+420 797 647 398
info@mkpsychology.cz

O výcviku

MK Psychology, s. r. o.

Created with Sketch.

Informace o Výcviku

Náš výcvik je určen pro každého, kdo chce osobnostně růst a snadněji dosahovat vytyčených cílů, ať už v osobním, tak v profesním životě a zároveň pomáhat v dosahování životních cílů ostatním. Současně Výcvik v psychodynamickém koučování obdržel pod č.j. MSMT-7286/2020-1/88 akreditaci od MŠMT, kterou považujeme za stěžejní v hodnocení kvality našeho vzdělávání. Maximální počet účastníků výcviku je 12, což zaručuje plnohodnotný individuální přístup ke každému z účastníků Výcviku v koučování

Podívejte se na aktuální termíny setkání!

Co je psychodynamické koučování?

Psychodynamické koučování je jedním z efektivních přístupů, jak pracovat s jednotlivci, týmy i celými organizacemi. Cílem je pochopení dynamiky komplexního systému (např. osobnost jedince, týmová dynamika apod.).

Při práci psychodynamickým způsobem vyzházíme z poznatků a přesvědčení, že v každém člověku existují nevědomé či podvědomé mechanismy, které se projevujív našem chování. S ohledem na to, že jsou nevědomé či podvědomé, často jim nerozumíme a můžeme díky tomu neustále opakovat stejné chyby.

Jaký je cíl psychodynamické práce?

Cílem psychodynamického koučování je z nevědomého učinit vědomé tak, abychom lépe rozuměli své osobnosti, naší komunikaci, zážitkům z dětství, našemu vývoji, reakcím na změnu, silým i rozvojovým stránkám, stylu leadershipu a vedení druhých.

Psychodynamických škol je hodně, my se v naší práci zaměřujeme na psychologickou a psychoterapeutickou školu s názvem transakční analýza.

Jaká je výhoda psychodynamického koučování?

Oproti školám koučování, které jsou zaměřeny pouze na zjevné chování, jde tento způsob práce do mnohem větší hloubky. Slovo “dynamický” současně označuje, že náš vnitřní svět se neustále mění. V našem přístupu věříme v sebeaktualizaci člověka, možnosti změny a to, že člověk má ve své osobnosti dostatek vnitřních zdrojů na to, aby své životní obtíže a výzvy dokázal překonat a vyřešit.

Kouč je v tomto případě průvodcem, který pomáhá identifikovat podvědomé vzorce a současně aktivovat klientovy zdroje, aby svá témata dokázal zpracovat.

0
hodin teoretické výuky
0
hodin praktické výuky

Výukový den probíhá od 9:00 do 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd.
Celkový rozsah Výcviku činí 143 hodin v 16 výukových dnech. Sedmnáctý den je věnován závěrečné zkoušce.

Jedna vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut, vyučovací hodina praktické výuky 60 minut.
Detailní obsah Výcviku naleznete v podrobném sylabu.

Pro koho je výcvik určen?

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Výcvik je vhodný pro ty, kteří zkušenosti s koučováním ještě nemají a rádi by udělali velký krok ve svém seberozvoji. Pro všechny, kteří pracují se skupinami a mají zájem si osvojit metodu, jak vést a posunovat jednotlivé členy v těchto skupinách (učitelé, lektoři, trenéři, vedoucí skupin či komunit).

PRO ZKUŠENÉ KOUČE

Výcvik je ale vhodný i pro všechny, kteří by rádi začali využívat koučování ve své praxi nebo by rádi prohloubili své současné znalosti v koučování. Praktikující koučové tímto výcvikem rozšíří svůj styl o psychodynamické koučování, které je v naší metodologii opřeno o transakční analýzu.

Máte zájem o náš Výcvik? Neváhejte a přihašte se níže, nebo nám napište na e-mail info@mkpsychology.cz .

Adresa konání Výcviku

Mánesova 1078/5
Praha 2 – Vinohrady
120 00