Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
+420 735 123 403
info@mkpsychology.cz

Co je psychodynamické koučování?

Created with Sketch.

PSYCHODYNAMICKÉ KOUČOVÁNÍ

Psychodynamické koučování je jedním z efektivních přístupů, jak pracovat s jednotlivci, týmy i celými organizacemi.
Cílem je pochopení dynamiky komplexního systému (např. osobnost jedince, týmová dynamika apod.).


Nejprve je však vhodné seznámit se s koučováním jako takovým. Při práci psychodynamickým způsobem vycházíme z těchto poznatků a přesvědčení:

  • v každém člověku existují nevědomé či podvědomé síly a mechanismy
  • tyto mechanismy se projevují v našem chování
  • s ohledem na to, že jsou nevědomé či podvědomé, často jim nerozumíme a můžeme díky tomu neustále opakovat stejné chyby
  • cílem psychodynamické práce je z nevědomého učinit vědomé tak, abychom lépe rozuměli své osobnosti, naší komunikaci, zážitkům v dětství, našemu vývoji, reakcím na změnu, silným stránkám, stylu leadershipu a vedení druhých
  • psychodynamických škol je hodně, v naší práci vycházíme zejména z psychologické a psychoterapeutické školy s názvem Transakční analýza

Oproti školám koučování, které jsou zaměřené pouze na zjevné chování jde tento způsob práce do mnohem větší hloubky. Slovo dynamický současně označuje, že náš vnitřní svět se neustále mění. V našem přístupu věříme v sebeaktualizaci člověka, možnosti změny a to, že člověk má ve své osobnosti dostatek vnitřních zdrojů nato, aby své životní obtíže a výzvy dokázal překonat a vyřešit.

Kouč je v tomto případě průvodcem, který pomáhá identifikovat podvědomé vzorce a současně aktivovat klientovy zdroje, aby svá témata dokázal zpracovat. Základním cílem je z nevědomí dostat do vědomí. Klienti musí pochopit své vlastní vnitřní dynamické síly, pochopit své nevědomí (nenechat se dál ovládat podvědomými vzorci).

Více informací o psychodynamickém koučování naleznete na webové stránce určené pouze tomuto stylu koučování: psychodynamickekoucovani.cz.